Tid til dig v. Janne Ettrup

Kropsterapeut, Trivselsterapeut

 Behandling af fysiske og psykiske smerter

Stressbehandling:

'Stress-behandling' er en kombination af antistress-massage (for at få krop og psyke til at falde til ro) og samtale (med henblik på afdækning af stressorer og handlingsmuligheder). 

Der er mulighed for at kombinere med NADA-behandling.

Behandling af stress-tilstand:

Det afgørende er at aktivere det parasympatiske nervesystem – simpelthen få kroppen til at slappe af!

Folk, som har oplevet at befinde sig i en langvarig stress-tilstand, véd, hvor svært det er at slappe af, når man er stresset. Hvis de prøver at slappe af, mærker de alt for tydeligt en indre uro og et fysisk ubehag. Det kan derfor være meget skræmmende og føles helt uudholdeligt at prøve at slappe af. Så selvom det, man ønsker, er, at få ro i kroppen og slappe af, er det samtidig noget, man prøver at undgå.


Massage er et godt middel til at hjælpe kroppen til at give slip. Med de rigtige massageteknikker, beroliges det sympatiske nervesystem – og både krop og psyke hjælpes til at finde ro.


Massagen kan hjælpe her og nu. Og det kan være fint for mange at give sig selv det break i den travle hverdag – og så fortsætte, hvor de slap. (Mange vælger at give sig selv en 'anti-stress-massage' med jævne mellemrum, fordi de véd, at det sikrer, at de ikke bliver overbelastede.)


Men ER man blevet overbelastet, er det hensigtsmæssigt – eller ligefrem nødvendigt – at ændre på sit grundlæggende stress-niveau. Hvis man har symptomer på overbelastning – måske ligefrem er blevet syg – er det nødvendigt at ændre på den måde, man lever sit liv på, for at situationen ikke forværres yderligere.


Tanken om at skulle ændre på sin tilværelse kan føles fuldstændig uoverskueligt - måske umulig! Måske véd man ikke præcis, hvad det er, der er årsag til stress i ens liv. Eller måske kender man stressorerne, men véd ikke, hvad man kan gøre ved dem.


Her kan det være afgørende med hjælp ’udefra’ til at afdække, hvad der er stressorerne i ’netop mit liv’, samt hjælp til at finde den bedst mulige handling ’lige præcis for mig’.


Stress-behandling er altså en kombination af:

  • symptombehandling her og nu (antistress-massage, for at få krop og psyke til at falde til ro)
  • afdækning af årsagerne til overbelastningstilstanden
  • hjælp til at finde løsningsmuligheder. 'Hvad kan jeg gøre, for at ændre min situation og få det godt'

Hvor mange behandlinger skal der til?

Det vil altid være helt individuelt.

En tommelfingerregel er, at jo mere overbelastet man er, jo flere behandlinger skal der til for at opnå en holdbar effekt.


Pris:

Du kan vælge 1,5 time eller 2 timers behandling. 

Pris 1,5 time: 950 pr. gang. Ved forløb (min. 4 behandlinger) 750 pr. gang

Pris 2 timer: 1200 pr. gang. Ved forløb (min. 4 behandlinger) 950 pr. gang